Hjernerystelse og hjernetraumer

Et traume eller hjernerystelse kan forårsage strukturs- og funktionsændringer af hjerner - kaldet Post Traumatic Stress Disorder (PTSD).

Under et traume eller hjernerystelse påvirkes hjernes frygt center - amygdala - og samtidig sker i kroppen instinktivt en sekvens af hormonelle og fysiologiske ændringer, hvor det sympatiske nervesystem aktiveres med kæmp og flygt signaler. Det sympatiske nervesystem oversvømmelser kroppen med stresshormoner og ifølge MRI undersøgelser vil dele af hjernen lukket ned.
Det er sådan set en udmærket respons på, en af hjernen oplevet trussel, og som normalt vil følges af en aktivering af det parasympatisk nervesystem med restitution som respons. Men nogle traumer efterlader hjerne i en altid tændt sympatisk tilstand, som aldrig helt regulerer til ro og hvile tilstanden. I stedet er hjernen i konstant alarmberedskab - dysreguleret aktivitet.

Neuro-anatomiske studier har identificeret ændringer i PTSD hjernens strukturer, som kan føre til depression, stofmisbrug, personlighedsforstyrrelse og andre psykiske lidelser, og sundhedsmæssige problemer.
PTSD anses for at være en psykologisk skade snarere end en psykisk sygdom.

Overstimuleret amygdala
Amygdala er ansvarlig for overlevelse-strategier og emotionelle følelser og minder. Efter et traume kan amygdala kører fast i en cyklus hvor den ser ud til af opfatte truslen overalt.

Underaktiv hippocampus
Forskning har vist, at mennesker med PTSD har mindre hippocampus. Da hippocampus står for at gemme og hente minder og skelne mellem tidligere og nuværende erindringer, kan folk med PTSD mister evnen til at skelne mellem fortid og nutid, hvilket resulterer i flashbacks, der synes reelle.

Ventromediale præfrontale cortex krympning
Når denne hjerneregion krymper reduceres evnen til at regulere følelser i mennesker med PTSD.

Ved PTSD kan hormoner forstyrres og gøre de svært for kroppens evne til at regulere sig selv, og det sympatiske nervesystem forbliver stærkt aktiveret med reduceret cortisolniveau. Denne tilstand fører til træthed i kroppen og mange af dets systemer.

Tage vare på hjernen efter et traume eller hjernerystelse
Heldigvis kan ændringer i hjernen vendes. Amygdala kan lære at slappe af igen, hippocampus kan genskabe korrekt hukommelse, og nervesystemet kan helbredes.
Afhængig af den enkeltes tilstand vil følgende fysioterapeutisk behandlingstiltag have relevans:

  • Neurofeedback
  • Kognitiv adfærdsterapi
  • Øjenbevægelser
  • Desensibilisering og oparbejdning (EMDR)
    - og andre hjerne-relaterede modaliteter

At overkomme en rystede hjerne er en gradvis proces, der opnås over tid. Der er ingen one-size-fits-all løsning, men noget tyder på, at når folk forpligte sig til en proces med at udforske og afprøve behandlingsmuligheder, så kan det mindske virkningerne af traumer og helt fjerne symptomerne på PTSD. Undersøgelser viser terapier er mest effektivt, når de anvendes under de første kritiske måneder.
Somatisk behandling, der indbefatter patientens fornemmelser af hele kroppen og som kan omfatte bevidsthed om kropslige fornemmelser, dans, vejrtræknings teknikker, stemme arbejde, motion og bevægelse.

Retur til oversigt

 

cri_graabold

FeetBack
Genuavej 30
2300 Kbh S
Tlf: 50 57 23 14
info@feetback.dk

Åbningstider
Vejledende:
Mandag 11-17
Tirsdag 8-15
Torsdag 11-17
Fredag 8-15

Tidsbestilling
info@feetback.dk
Tlf: 50 57 23 14
Tlf-tid: kl.12-12.45

Persondata
Samtykke

Referencer anbefaling

Baggrundsstof
- forstå din krop og forstå din behandling
paratviden

FeetBack arbejder med Z-Health, der med udgangspunkt i stimulering af nerveforbindelser mellem hjerne og krop kan optimere kropsfunktion og mindske smerte.

FreDagsTip

YouTube GYM

Livestream GYM

Outdoor GYM

Gys og Gus

Sauna Salus