Sanser

For optimal bevæge- og kropsfunktion er din hjerne afhængig af sanseinput fra kroppen.
I det følgende beskrives kort de vigtigste sanser og deres betydning for vores funktion.

 • Synssansen
  Øjnene skal kunne bevæges frit i alle retninger. Dermed er det fx muligt, at følge linjer i en bog med øjnene uden at hovedet bevæger sig. Øjnenes bevægefunktion er vigtige ved læsning og dermed for indlæring. Desuden skal øjnenes samarbejde (samsynet) fungere. Dobbeltsyn eller skygger på bogstaverne når man læser, kan være tegn på dårligt samsyn.
  Tegn på at øjnenes bevægelser ikke er helt frie:
  - sidder uroligt ved læsning
  - mister læsestedet
  - springer i tekst eller linjer
  - lav læsehastighed

 • Proprioceptiv sans (muskel-ledsans, kinæstesisans/stillingssans)
  Muskel-ledsansen styre vores evne til at spænde og slappe af i muskler og led.
  Små sanseorganer, placeret i muskler, sener og led, registrerer om disse er spændte eller afslappede. En god muskel-ledsans er vigtig for at have præcision i bevægelserne og opnå en god balance.
  Tegn på nedsat funktion:
  - dårlig balance
  - hopper "tungt"
  - let at vælte

 • Følesans (taktile sans)
  Overalt i hud og slimhinder er der sanseorganer, der registrerer, hvad vi mærker. Sancereceptorerne sender besked om dette til hjernen. Følesansen er således i brug hele tiden da vi konstant er i berøring med fx tøj.
  Følesansen har betydning for en god balance og for at kunne udføre præcise bevægelser.
  Følesansen kan bedres når:
  - du har svært ved at sidde stille
  - du har svært ved at have/holde kroppen i ro
  - du ikke bryder dig om mærker i tøjet

 • Vestibulær sans (labyrintsans)
  Labyrintsansen er vores ligevægtssystem placeret i det indre øre - i nærheden af øjnene. Når hovedet bevæges vil væsken i labyrintsansens buegange formidle hovedets stilling til hjernen. Labyrintsansen styrer bl.a. balance og hvor præcise vore øjenbevægelser er.
  Tegn på dårligt fungerende labyrintsans:
  - køresyge/søsyge
  - undgår karuseller, rutchebaner m.v.
  - svært ved balance

Balance
Balance trækker på 4 sanser - synssansen, vestibulærsans, muskel-ledsans og følesansen.
Balancen er meget vigtig da den er i brug hele tiden -når vi sidder, står, går, løber osv. Tegn på nedsat balanceevne:
- svært ved at sidde eller stå stille i længere tid
- nedsat koncentrationsevne
- svært ved at gå eller løbe i ujævnt terræn
Nogle reagerer på dårlig balance ved "at melde sig ud" andre kompenserer for problemet ved ofte at være i høj fart.

Kropskoordination
Kropskoordination og krydsbevægelser er evnen til at kunne koordinere kroppens to halvdele (bilateral integration).
Når vi kravler koordinerer vi brugen af højre og venstre side af kroppen, og barnet grundlægger her de gode krydsbevægelser. Når vi går og løber bruger vi kryds-bevægelser og under fx boldspil sker et samspil mellem koordination og øjnene.
Tegn på manglende evne til krydsbevægelser/kropskoordination:
- manglende balance ved gang og løb
- svært ved at kaste og gribe en bold
- samsynsproblemer
- svært ved at følge en tekstlinje med øjnene

Øje-hånd koordination
Synet skal kunne samordne det man ser med bevægelse af kroppen.
Hver gang man griber ud efter en genstand sker følgende:
1. Øjnene ser genstanden
2. Afstanden vurderes
3. Arm/hånd rækkes ud efter og griber om genstanden
Har man svært ved processen, griber man ikke om genstanden når man forventer det.
Tegn på problemer med hånd-øje koordination:
- vælter ofte glasset ved måltiderne
- svært ved at kaste og gribe en bold
- svært ved at skrive bogstaver på en linje og i ens størrelse

 

Retur til oversigt

cri_graabold

FeetBack
Genuavej 30
2300 Kbh S
Tlf: 50 57 23 14
info@feetback.dk

Åbningstider
Vejledende:
Mandag 11-17
Tirsdag 8-15
Torsdag 11-17
Fredag 8-15

Tidsbestilling
info@feetback.dk
Tlf: 50 57 23 14
Tlf-tid: kl.12-12.45

Persondata
Samtykke

Referencer anbefaling

Baggrundsstof
- forstå din krop og forstå din behandling
paratviden

FeetBack arbejder med Z-Health, der med udgangspunkt i stimulering af nerveforbindelser mellem hjerne og krop kan optimere kropsfunktion og mindske smerte.

FreDagsTip

YouTube GYM

Livestream GYM

Outdoor GYM

Gys og Gus

Sauna Salus