Det autonome nervesystem

Det autonome nervesystem innerverer de indre organer i maven og brystkassen, kar, kirtler, hoved og hals. Det innerverer mere præcist de glatte muskelceller, hjertemuskelceller og kirtelceller.

Der er nervebaner både i det perifere - og i det centrale nervesystem.
De autonome nerver, der løber i det perifere nervesystem, er opdelt i sympatiske og parasympatiske nerver.

Sympatiske nervesystem
Sympatiske nervesystem bliver aktiveret ved "fight and flight" reaktioner, hvor den udskiller transmitterstoffet noradrenalin, der får kroppen til at være beredt og til at reagere ved blandt andet at hjertefrekvensen stiger, vejrtrækningen øges, pupillerne udvides og blæretømningen hæmmes.

Parasympatiske nervesystem
De parasympatiske nerver udgår fra hjernestammen og rygmarvens nerderste del. Det kaldes også for paramedic systemet pga når farlige situationerne er overstået går det parasympatiske nervesystem ind med transmitterstoffet acetylcholin og genopbygger, hvorved kroppen forsøger at opnå homeostasen igen (kroppens ligevægts tilstand). Det gøres blandt andet ved at pupillerne mindske, vejrtrækningen mindskes, samt hjertefrekvensen falder. Parasympatikus stimulerer også fordøjelsen, fremmer optagelsen af næringsstoffer, fremmer søvnen, nedsætter hjerte frekvensen og virker sammentrækkende på bronkierne.

 

Retur til oversigt

cri_graabold

FeetBack
Genuavej 30
2300 Kbh S
Tlf: 50 57 23 14
info@feetback.dk

Åbningstider
Vejledende:
Mandag 11-17
Tirsdag 8-15
Torsdag 11-17
Fredag 8-15

Tidsbestilling
info@feetback.dk
Tlf: 50 57 23 14
Tlf-tid: kl.12-12.45

Persondata
Samtykke

Referencer anbefaling

Baggrundsstof
- forstå din krop og forstå din behandling
paratviden

FeetBack arbejder med Z-Health, der med udgangspunkt i stimulering af nerveforbindelser mellem hjerne og krop kan optimere kropsfunktion og mindske smerte.

FreDagsTip

YouTube GYM

Livestream GYM

Outdoor GYM

Gys og Gus

Sauna Salus