Hjerne og nervesystem

Hjernen
Hjernen indeholder milliarder af nerveceller, som tilsammen styrer tanker, følelser, adfærd og bevægelse. Hjernen behandler alle indtryk, som kommer udefra og fra kroppen selv, såsom synsindtryk, lyd, smag, lugt og berøring. Kommunikationshastigheden i nervesystemet er så hurtig, at berøring af fx en nålestik på hånden eller noget meget varmt, straks fører til en reaktion, hvor du trækker hånden til dig.

Nogle nervesignaler sendes til hjernen for at blive behandlet der. Andre signaler fører til en respons, før hjernen har fået en mulighed for at bearbejde indtrykket. Det er det vi omtaler som en refleks.

Samspillet mellem nerveceller er vanskeligt og måske umuligt for os at forstå det fuld omfang af. Man ved dog, at hjernen har delt sig ind i forskellige områder, som styrer forskellige processer. En del af hjernen har som hovedopgave at styre bevægelse, andre områder kontrollerer alt lige fra dine følelser til hjertets slag.

Storhjernen - cerebrum
Hoveddelen af hjernen kalder man storhjernen eller cerebrum. Man deler vævet i denne del af hjernen ind i hvid og grå substans. Grå substans er selve nervecellerne og ligger i hjernebarken yderst i hjernen og i kerner dybt i hjernens midte. Den hvide substans imellem hjernes overflade (hjernebark) og kernerne i midten er nervecelleudløbere, der har en hvid fedtskede. 
Hjernens overflade er foldet for at øge overfladearealet.

Storhjernen er delt i en venstre og en højre halvdel - kaldet hemisfærer. De to hjernehalvdele kommunikerer gennem hjernebjælken (corpus callosum). De to halvdele har lidt forskellige funktioner. Fx varetages sproget som regel i venstre hemisfære.

Venstre side af hjernen styrer bevægelserne på højre side og omvendt. Får du en skade på hjernen i den del som styrer bevægelser, får det altså betydning for modsatte halvdel af kroppen. 

Hver hjernehalvdel er inddelt i fire lapper. Hver lap (lobus) optræder i par, med et spejlbillede i modsatte hjernehalvdel.

  • Frontallappen (pandelappen) har blandt andet med adfærd og planlægning at gøre. Den bagerste del er vigtig for bevægelse og tale.
  • Parietallappen (isselappen) er vigtig i bearbejdelsen af sanseindtryk, og ved løsning af matematiske opgaver.
  • Temporallappen (tindingelappen) sørger for bearbejdelse af høreindtryk. Området under temporallappen er vigtig for hukommelsen.
  • Occipitallappen (nakkelappen) har overvejende med synet at gøre.

Lillehjernen og hjernestammen
Hjernestammen er hjernens forbindelse med rygmarven og resten af kroppen. Opstår der skader på hjernestammen forstyrres eller hindres signalerne som modtages eller sendes ud af hjernen. Hjernestammen styrer også en række livsnødvendige funktioner som hjerte, vejrtrækning og blodtryk, ligseom den er vigtig i forbindelse med søvn.

Lillehjernen (cerebellum) er placeret lige bag storhjernen under nakkelappen. Den er vigtig for at syns- og høreindtryk koordineres med muskler og bevægelser. Lillehjernen har stor betydning for vores balance.

Dybe strukturer i hjernen
Det limbiske system
er en struktur i det indre af hjernen, som har betydning for vores følelser samt minder.
Thalamus er den struktur der virker som et filter og omfordeler de signaler, som kommer op fra kroppen via rygmarven, og som eventuelt skal bearbejdes af hjernen.
Hypothalamus er en lille struktur på størrelse med en ært midt i hjernen. Den er vigtig, da den kontrollerer flere af kroppens hormoner. Kroppens termostat, følelsen af vrede, søvn, madlyst og kønsdrift er alle påvirket af dette system.
Hippocampus fungerer som et kartotek. Det sørger for, at minder bliver lagret i forskellige dele af hjernen, for at kunne hentes frem igen, hvis det er nødvendigt.

Det perifere nervesystem
Vi deler nervesystemet i: Det centrale nervesystem, som består af hjernen og rygmarven (ofte forkortet til CNS - central nervous system), og det perifere nervesystem som er nerverne udenfor CNS.

Både hjernen og det perifere nervesystem består af nerveceller (neuroner). Nervecellerne består af en cellekrop og af udløbere, som strækker sig ud fra kroppen. Udløberne deles ind i to typer:

  • Dendritter - modtager indkommende signaler fra andre nerveceller
  • Aksoner - sender signal ud fra cellekroppen og videre til andre celler

Den måde cellerne er forbundet på gør, at de kan sende signaler fra den ene del af kroppen til den anden i løbet af brøkdele af et sekund. Det gør det muligt for hele kroppen at fungere som en koordineret enhed.
Signaler overføres mellem nervecellerne ved hjælp af elektriske impulser og små molekyler også kaldet neurotransmittere. 

hjernefkt

Retur til oversigt                                                 Læs mere om kranienerverne HER

cri_graabold

FeetBack
Genuavej 30
2300 Kbh S
Tlf: 50 57 23 14
info@feetback.dk

Åbningstider
Vejledende:
Mandag 11-17
Tirsdag 8-15
Torsdag 11-17
Fredag 8-15

Tidsbestilling
info@feetback.dk
Tlf: 50 57 23 14
Tlf-tid: kl.12-12.45

Persondata
Samtykke

Referencer anbefaling

Baggrundsstof
- forstå din krop og forstå din behandling
paratviden

FeetBack arbejder med Z-Health, der med udgangspunkt i stimulering af nerveforbindelser mellem hjerne og krop kan optimere kropsfunktion og mindske smerte.

FreDagsTip

YouTube GYM

Livestream GYM

Outdoor GYM

Gys og Gus

Sauna Salus