Kroppen på toppen - ved tunge løft, skub og træk 

Du er skabt til bevægelse og til at bruge din krop.
Når du bruger kroppen, holder du den ved lige.
Det er sundt for kroppen, at du varierer dine arbejdsbevægelser og -stillinger.

Ryggen er skabt, så den både er stærk og bevægelig. Rygsøjlen består af hvirvler, der ligger oven på hinanden og er forbundet med muskler, ledbånd og bruskskiver.
Set bagfra er ryggen som en lige, mens den set fra siden er som en S formet bue med et svaj i nakken og lænden og en modsat rettet krumning i brystdelen. De naturlige krumninger gør, at rygsøjlen er stærkere end en helt lige søjle ville være, da S-formen opfanger og forplanter stød og belastning.

De enkelte hvirvler kan kun bevæge sig lidt i forhold til de andre, men samlet bliver det til en stor bevægelse. Fx når du bevæger ryggen fremover for at snøre din sko. Bruskskiverne, mellem hvirvlerne, er med til at tillade bevægelse af ryggen, og virker som elastiske stødpuder, når du belaster ryggen. Brusk får næring når ledvæske, og næringsstoffer siver ind og ud under bevægelse. Når du bevæger dig og arbejder, siver væske ud af brusken og når du hviler og sover, siver væske og næringsstoffer ind i brusken. Denne vekslen mellem naturlig brug, belastning og hvile holder både hvirvler og bruskskiver sunde. I dagligdagen skal du bruge dig selv og din krop og veksle mellem let og hårdt arbejde samt arbejde og hvile.

Når man arbejder og bevæger sig, skal muskler næsten altid udføre to slags muskelarbejde samtidig. Et "holde fast-arbejde" (statisk muskelarbejde) og et "bevæge-arbejde" (dynamisk muskelarbejde). Når musklerne arbejder statisk, holdes muskelfibrene spændt uden pause. Det begrænser blodgennemstrømningen og gør at man bliver træt og øm i musklerne. Undgå statisk muskelarbejde i længere tid. Ved dynamisk arbejde spænder og afslapper du skiftevis muskelfibrene. Blodet kan derfor lettere strømme igennem og give ilt og næringsstoffer til den arbejdende muskel og transportere affaldsstoffer væk igen. Det er vigtigt, at man i løbet af en arbejdsdag bruger sine muskler varieret og husker at holde pauser.

Led skal bevæges og belastes - dagligt - for at du bevare smidigheden, der er en forudsætning for, at du kan arbejde i forskellige arbejdsstillinger. Du skal bruge de største led i kroppen til at gøre arbejdet med. Ved tungt arbejde skal du vælge arbejdsstillinger, hvor du belaster leddene i deres midterstilling. Et led er i yderstilling, når det er helt bøjet eller helt strakt. Det er bedst at belaste leddet i en midterstilling, hvor musklen er stærkest. Når du arbejder med noget tungt eller arbejder i længere tid, er det vigtigt at undgå at belaste leddene i yderstillingerne.

Ryggen er bygget til at tåle den største belastning, når brusskiven og hvirvlerne belastes jævnt. Det sker når du arbejder med ryggen i lige stilling.
Når du bøjer forover vil bruskskiven og leddene belastes ujævnt, da bruskskiven vil presses sammen fortil og den bageste kant vil strækkes. Det kan du godt tåle, når du bare skal bære på dig selv og din egen krop. Men løfter eller arbejder du i denne stilling, og drejer og vrider du tillige, er der chance for, at du beskadiger din ryg.

Billedresultat for korrekt løft

En dansk undersøgelse viser, at kvinder og mænd, der er udsat for løft i deres arbejde, har hhv. 27% og 51% større risiko for langtidssygemeldinger - især inden for byggeri, hotel og restauration, pharma, slagteri samt jern- og metalbranchen.
Det er urealistisk at sigte efter at fjerne alle løft, men med udgangspunkt i de fire M'er kan arbejdsgangene vurderes og løsninger, der reducerer uhensigtsmæssighederne mest overvejes.

 • Materialet
  • Kan arbejdsmaterialet udskiftes med et lettere alternativ?
 • Miljøet
  • Kan især mindre arbejdsrum indrettes mere hensigtsmæssigt?
 • Metoden
  • Kan arbejdsmetoden ændres for at gøre arbejdet lettere? Kan arbejdet f.eks. udføres af flere, eller kan man køre i stedet for at bære?
 • Mennesket
  • Kan belastning ved løft reduceres ved at ændre medarbejdernes uhensigtsmæssige vaner?

Der er mange måder at udføre arbejdet på. Man vælger ikke altid den bedste, men måske umiddelbart den nemmeste. Der er flere ting, man skal være opmærksom på:

 • Undgå tunge løft - træk og skub i stedet.
 • Brug vægtoverføring, når du flytter en byrde. Hold byrden tæt på kroppen.
 • Arbejde i bredstående stilling, hvis muligt.
 • Benyt godt fodtøj, som sidder godt på foden og står fast på underlaget.
 • Brug benmusklerne i stedet for rygmusklerne.
 • Pas på ryggen. Hold den i dens naturlige neutrale stilling.
 • Undgå at vride og bøje ryggen under tungt arbejde.
 • Pas på dine led. Undgå at arbejde i yderstillinger.
 • Sæt tempoet ned.
 • Tænk Jer om - planlæg!
  Mange af de løft, der udføres, kan måske helt undgås med bedre planlægning og bedre arbejdsrutiner:
  • Tekniske hjælpemidler kan klare en del af løftet.
  • Planlæg bevidst løft - indstil jer på at løfte i en god arbejdsstilling.
  • Varier arbejdet så I skifter mellem let og tungt arbejde.
  • Hvad vejer det, du skal løfte?
  • Har det en god form, så I kan komme til?
  • Sørg for at have så lige en ryg som muligt.
  • Og sørg for, at byrden kommer så tæt på kroppen som muligt - og løft lige op.
  • Husk passende pauser.

 

Find tegninger og film med ergonomiske illustrationer på: www.barhandel.dk

cri_graabold

FeetBack
Genuavej 30
2300 Kbh S
Tlf: 50 57 23 14
info@feetback.dk

Åbningstider
Vejledende:
Mandag 11-17
Tirsdag 8-15
Torsdag 11-17
Fredag 8-15

Tidsbestilling
info@feetback.dk
Tlf: 50 57 23 14
Tlf-tid: kl.12-12.45

Persondata
Samtykke

Referencer anbefaling

Baggrundsstof
- forstå din krop og forstå din behandling
paratviden

FeetBack arbejder med Z-Health, der med udgangspunkt i stimulering af nerveforbindelser mellem hjerne og krop kan optimere kropsfunktion og mindske smerte.

FreDagsTip

YouTube GYM

Livestream GYM

Outdoor GYM

Gys og Gus

Sauna Salus