Z-Health®

Z-Health er et neurologisk funderet behandlings- og træningssystem skabt til at forløse fysisk potentiale, bedre helbredet samt mindske spænding og smerte.

Hvor mange træningsformer fokuserer på enten muskler (styrketræning) eller hjerte/lunger (kredsløbstræning) tager Z-Health udgangspunkt i at påvirke din hjerne via nervesystemet. 
Dit nervesystem påvirkes bl.a af tre vigtige sanser: din balancesans, dit syn samt din bevægelighed.

Synssansen
Øjets seks muskler kan spænde op og der kan opstå muskulær ubalance, som du kender fra resten af kroppen. Ved en ubalance bliver dine øjne ukoordineret og det kan være svært at følge en bevægelse, at læse eller fokusere. Der bliver forskel på de signaler som hjernen modtager fra henholdsvis højre og venstre øje og hjernen vil sortere i informationen så det "gode" øje får fokus. Dette kan bl.a få betydning for din afstandsbedømmelse.
Det er som sådan ikke dit synsstyrke, der er noget galt med og optikeren ser ingen grund til at at give dig briller. Problemet kan være din evne til at kontrollere øjenmuskler eller der kan være en svaghed i hjernens bearbejdning af signalerne fra øjnene.

Vestibulærsansen (balance/ligevægt/orienteringssans)
Det vestibulære system - der er placeret i det indre øre - registrerer rotation og lineære bevægelser af hovedet. Sansen har en vigtig rolle i forbindelse med kontrol af balance og stabilisering af synet så man kan se klart selv om hovedet bevæges. Vestibulære problemer udløser ofte svimmelhed og oplevede ubalance. 
Balancesansen er følsom overfor virus, sygdom og stress i kroppen. Ligeledes overfor visse former for medicin som f.eks antibiotika. 
Slag i hovedet, hjernerystelse, piskesmæld (whipplash), fald eller øresten kan give anledning til uklare signaler fra det vestibulærer apparat og du kan opleve at blive ukoordineret eller svimmel samt opleve opspændte muskler.

Den proprioceptive sans (ledsansen)
Proprioception er afgørende for hvor effektivt og præcist du bevæger kroppen. Jo bedre systemet fungerer - jo bedre bevægelighed og mindre skadesrisiko. Mangler i det proprioceptive system fører til kompensationsmønstre når du bevæger dig, samt øget risiko for skade og smerter. Arvæv fra operation eller skader samt tatoveringer kan skabe forstyrrelser i det proprioceptive system og være årsagen til smerte andre streder i kroppen.

 

For dit nervesystem gælder princippet: "use it or lose it". Nervesystemet styrer hele kroppen og er derfor den hurtigste vej til ændringer i eksempelvis bevægelighed, styrke, koordination og smerte. Hvis ikke dine nervebaner stimuleres vil de gå til og starte en kedelig spiral af nedsat bevægelighed i kroppen. 

I Z-Health arbejdes der bl.a med aktiv ledmobilisering gennem dynamiske øvelser for at skabe fuld motorisk kontrol og bevægelighed fra top til tå i kroppens led. Baggrunden for at arbejde med led før muskler skyldes den høje koncentration af nerveender omkring leddene, som giver direkte feedback til nervesystemet.

Dit nervesystem reagerer på uoverensstemmelsen mellem de tre systemer med en modreaktion. Som f.eks at sænke din reaktionsevne, gøre dig træt og stiv i kroppen eller øge en kropslig smerte. Selv tolker du måske hjernens eminent dygtige arbejde med at kompensere for fejlsignaler som klodsethed, ordblindhed, tendens til at snuble og miste balancen eller du bliver køresyg.
Andre symptomer som f.eks. svimmelhed, træthed, angst eller depression kan ligeledes være et resultat af uklare signaler fra de tre primære sanseorganer og være hjernens forsøg på beskytte kroppen ved at få dig til at holde dig i ro.

Nervesystemet kan tilpasse sig gennem hele livet, hvilket betyder, at du altid kan forbedre dig og dit udbytte er:

  • bevægelse opleves koordineret, mere atletisk og med øget bevægelighed
  • en bedre holdning
  • træningsresultater forbedres i andre trænings discipliner
  • færre eller ingen smerte

Uan­set om dit mål med træning er at kunne løbe hur­ti­gere, blive stær­kere, færre smer­ter, tabe dig, bevæge dig mere koordineret, blive gla­dere og få mere over­skud, så kan Z-Health være "det ekstra" du mangler i din eksisterende træning.


Z-Health® er udviklet og udbredt i USA af den yderst velrenormerede dr. Eric Cobb efter citat fra Albert Einstein "Everything should be made as simple as possible, but not simpler". Z-Health® er under konstant udvikling og knytter sig til førende hjerneforskning.

Flere gange om året underviser og uddanner dr. Cobb danske fysioterapeuter og personlige trænere.
Z-Health® behandling efterspørges af flere klienter, som enten personligt har oplevet imponerende resultater eller af klienter, der har hørt om principperne.

Er Z-health® noget for dig ?


Hos FeetBack vil du opleve, at din behandlingsplan såvel som din træning tager udgangspunkt i at optimerer forhold mellem nervesystemet og hjernen.
Der er mulighed for at booke konsultation for behandling af nye såvel som gamle skavanker. Ligeledes er det muligt at booke foredrag og workshops, hvor principper og eksempler på Z-Health® er emnet.
- se under "Kurser og workshops"

Charlotte fra FeetBack er af Eric Cobb fra Z-health education certificeret i R, I, S og T-phase samt 9S-structure samt Next Evolution. 2010-2017. 

structure

Læs evt. mere om Z-Health®

cri_graabold

FeetBack
Genuavej 30
2300 Kbh S
Tlf: 50 57 23 14
info@feetback.dk

Åbningstider
Vejledende:
Mandag 11-17
Tirsdag 8-15
Torsdag 11-17
Fredag 8-15

Tidsbestilling
info@feetback.dk
Tlf: 50 57 23 14
Tlf-tid: kl.12-12.45

Persondata
Samtykke

Referencer anbefaling

Baggrundsstof
- forstå din krop og forstå din behandling
paratviden

FeetBack arbejder med Z-Health, der med udgangspunkt i stimulering af nerveforbindelser mellem hjerne og krop kan optimere kropsfunktion og mindske smerte.

FreDagsTip

YouTube GYM

Livestream GYM

Outdoor GYM

Gys og Gus

Sauna Salus