Stress

Begrebet stress er blevet almindeligt at anvende og benyttes i "flæng" i hverdagen og af medier uden en entydig definition. Ofte bliver stress et synonym for travlhed eller sygdom. Stress er ikke en sygdom i sig selv, men følgereaktioner på stress kan minde om sygdoms symptomer. Stress er en reaktionen på, at kroppens styresystemer er i alarmberedskab.
Det er vigtigt at skelne mellem to slags stress: Den kortvarige og den langvarige stress.

Kortvarig stress er normalt og gavnligt
Kortvarig, akut stress opstår når en situation presser os og bringer kroppen i alarmberedskab. Det sætter gang i sympatikus, som er en del af det autonome nervesystem og repræsenterer "kæmp eller flygt". Hjernen sørger for at pumpe hormonerne adrenalin og kortisol ud i kroppen. Formålet er at skærpe sanserne og gøre os i stand til at handle. Når der efterfølgende kommer ro på situationen prioriteres parasympatikus med "ro, hvile og fordøjelse" og vi oplever, at kroppen kan slappe af og restituere.
En velfungerende krop skal kunne veksle mellem at reagere hurtigt i pressede situationer og restituere efterfølgende.

Langvarig stress er skadeligt
Langvarige stress opstår når situationer, der stresser os ikke håndteres eller forsvinder og fortsætter i uger, måneder eller år. Når man igennem længere tid producerer store mængder adrenalin og kortisol, er kroppen i konstant alarmberedskab og får ikke mulighed for at slappe af. Når sympatikus hersker undertrykkes kroppens behov for mad og søvn, hvilket på sigt går ud over vores helbred og velbefindende.
Længerevarende eller gentagne stressperioder kan over tid føre til depression og hjertekar-sygdomme.

Symptomer på stress
Hvis du har flere af disse symptomer igennem længere tid, kan det være tegn på, at du oplever langvarig stress.

Fysiske tegn på stress

 • Hjertebanken
 • Hovedpine
 • Svedeture
 • Indre uro
 • Mavesmerter
 • Appetitløshed
 • Hyppige infektioner
 • Forværring af kronisk sygdom som fx psoriasis og sukkersyge

Psykiske tegn på stress

 • Ulyst
 • Træthed
 • Hukommelsesbesvær
 • Koncentrationsbesvær
 • Rastløshed
 • Nedsat humør

Adfærdsmæssige tegn på stress

 • Søvnproblemer
 • Mangel på engagement
 • Aggressivitet
 • Irritabilitet
 • Ubeslutsomhed
 • Øget brug af stimulanser som fx kaffe, cigaretter og alkohol
 • Øget sygefravær

For at behandle langvarig stress kan det være nødvendigt at søge tværfaglig hjælp.
Hos FeetBack tilbydes der rolig og styrkende træning med individuelt afsæt i, hvor i stressforløbet den enkelte er.

Læs mere om Stress - hormoner & endofiner HER


Se TED talks videoer på Youtube om stress HER

cri_graabold

FeetBack
Genuavej 30
2300 Kbh S
Tlf: 50 57 23 14
info@feetback.dk

Åbningstider
Vejledende:
Mandag 11-17
Tirsdag 8-15
Torsdag 11-17
Fredag 8-15

Tidsbestilling
info@feetback.dk
Tlf: 50 57 23 14
Tlf-tid: kl.12-12.45

Persondata
Samtykke

Referencer anbefaling

Baggrundsstof
- forstå din krop og forstå din behandling
paratviden

FeetBack arbejder med Z-Health, der med udgangspunkt i stimulering af nerveforbindelser mellem hjerne og krop kan optimere kropsfunktion og mindske smerte.

FreDagsTip

YouTube GYM

Livestream GYM

Outdoor GYM

Gys og Gus

Sauna Salus